Witaj! Zaloguj lub Rejestracja w serwisie.
Niedziela 20 Sierpnia 2017 roku
Zawsze » Forum Użytkownicy Grupy Statystyki Galeria Giełda » Kupię Sprzedam Oddam/Zamienię
Szukaj:
  Galeria  

Poprzedni temat «» Następny temat
prawo budowlane i cywilne a budowa kurnika
Autor Wiadomość
karoloch
[Usunięty]

Wysłany: 2013-01-25, 21:55   

Owszem i te przepisy są spójne. Precyzują co można a czego nie. Dużo zależy jeszcze od urzędnika. Przy budowie kurnika wystarczy zgłoszenie z mapką sytuacyjną gdzie chcesz postawić ten kurnik. Nie wprowadzaj niepotrzebnego zamieszania. Na małe obiekty o określonej powierzchni zabudowy nie trzeba projektu ani pozwolenia budowlanego. Jak ktoś ma wątpliwości to wystarczy wizyta w starostwie powiatowym.
 
 
boguś 
M3GWojewództwo: małopolskie
Pomógł: 9 razy
Dołączył: 03 Cze 2010
Posty: 383
Wysłany: 2013-01-25, 21:59   

Cytat:
Dużo zależy jeszcze od urzędnika

A i tu się zgodzę. "Co kraj to obyczaj"; nawet wręcz "co urzędnik to obyczaj"
Cytat:
Nie wprowadzaj niepotrzebnego zamieszania

Uzasadnij gdzie je wprowadziłem
Cytat:
Na małe obiekty o określonej powierzchni zabudowy nie trzeba projektu ani pozwolenia budowlanego

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem jest również karalne.
Cytat:
Jak ktoś ma wątpliwości to wystarczy wizyta w starostwie powiatowym

Naucz się czytać. Szczególnie w/w posty.
 
 
poli73 Województwo: zachodniopomorskie
Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 03 Cze 2012
Posty: 81
Wysłany: 2013-01-25, 22:03   

boguś, Chciałam powiększyć moją hodowlę o gęsi oraz zwiększyć ilość ras drobiu . W chwili obecnej mam kurnik podzielony na dwie części w którym są kaczki i kury , chciała bym jednak żeby każdy gatunek drobiu był w osobnym pomieszczeniu z możliwością korzystania z działki o powierzchni 0,5ha.
Chciałam postawić obiekt gospodarczy do 35m2 ale nie wiem z jakiego względu jest to nie możliwe kobieta która się tym zajmuje w moim starostwie jest po prostu niedostępna (musiała mieć spore plecy dostając tą pracę). Obiekt taki może postawić tylko rolnik a ja niby rolnikiem nie jestem mimo że spełniam wszystkie wymogi prócz wykształcenia rolniczego. Średnia naszej gminy to 8,5ha fizycznego które też posiadam


Kto jest rolnikiem:
Ustawa dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
"Art. 6. 1. Za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
2. Uważa się, że osoba fizyczna:
1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;
2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3. "

Art. 7. 1. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2.
3.
4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego:
1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;
2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9 oraz przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem.
7. Dowody, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9, w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, stanowią załączniki do umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej.
8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego,
2) wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze,
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem,
4) wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej,
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
- mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające kwalifikacje rolnicze.
9. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej."

Dom który jest bez odbioru to budynek nowo budowany jeszcze nie skończony więc nie jest jeszcze naniesiony na żadnych mapach.
"kurniki" chcę wybudować z suporeksu na fundamencie taki miałam zamiar :/

Na palach raczej budować nie będę 8) :D bo to także wymaga zgłoszenia :D
_________________
australorps, kochin mini ,silki, towarówki rossaII, messa, kaczuchy staropolskie, piżmowe, pekinki
 
 
poli73 Województwo: zachodniopomorskie
Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 03 Cze 2012
Posty: 81
Wysłany: 2013-01-25, 22:11   

karoloch napisał/a:
Na małe obiekty o określonej powierzchni zabudowy nie trzeba projektu ani pozwolenia budowlanego.


Małe obiekty nie potrzebują projektu ani pozwolenia jednak potrzebują zgłoszenia. Za taki obiekt postawiony bez zgłoszenia jest dość wysoka kara :hmm:

karoloch napisał/a:
Przy budowie kurnika wystarczy zgłoszenie z mapką sytuacyjną gdzie chcesz postawić ten kurnik.


Ja nie mogę postawić kurnika tylko budynek gospodarczy który nie służy do hodowli zwierząt (taką informację dostałam od "miłej" pani ze starostwa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
8) budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych,
_________________
australorps, kochin mini ,silki, towarówki rossaII, messa, kaczuchy staropolskie, piżmowe, pekinki
Ostatnio zmieniony przez poli73 2013-01-25, 22:29, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
boguś 
M3GWojewództwo: małopolskie
Pomógł: 9 razy
Dołączył: 03 Cze 2010
Posty: 383
Wysłany: 2013-01-25, 22:36   

Z uwagi na to że nie jesteś rolnikiem, tracisz pewne możliwości (budowa obiektów w zabudowie zagrodowej, a także budowa na gruntach rolnych). Z tego co sam się dowiadywałem to żeby być rolnikiem trzeba posiadać również pewne kwalifikacje zawodowe w tym kierunku (mi też by się przydały :D )
Budowa murowanego kurnika to będzie spora inwestycja- lepiej żeby się nie okazało że trzeba będzie go rozebrać albo zapłacić kare (A to będzie jeden budynek czy 2?). Beton komórkowy to dobre rozwiązanie- sam mam z niego wybudowany). Dobrze że poszłaś z tym do starostwa, ponieważ wiadomo na pewno na czym stoimy. Skoro masz jeszcze dom nie odebrany to żadna lewizna nie przejdzie- przyjdą odbierać to sprawdzą. A pytałaś może w Urzędzie Gminy? Może Oni coś poradzą, bo na taki mały budynek to szkoda się męczyć z pozwoleniem na budowę, budujesz dom to dobrze wiesz co to za męczarnia...cóż, tak to już w Polsce jest :( .
 
 
karoloch
[Usunięty]

Wysłany: 2013-01-25, 22:42   

Straszycie ogromnie nie wiem po co. Mam uzgodnione odstępstwa od prawa budowlanego co w ministerstwie zajęło mi jeden -słownie jeden dzień. Więc nie ma co wpadać w panike i wzajemnie się nakręcać. Zwyczajnie idź do tej pani jeszcze raz to urzędnik chce się czuć ważny. Poproś żeby ci doradziła jak napisać wniosek i jak go ująć a zobaczysz ze dostaniesz to co chcesz. Daj jej się poczuć ważnie a zobaczysz że uzgodnisz wszystko co będziesz chciała.
 
 
poli73 Województwo: zachodniopomorskie
Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 03 Cze 2012
Posty: 81
Wysłany: 2013-01-25, 22:56   

karoloch,
boguś napisał/a:
Skoro masz jeszcze dom nie odebrany to żadna lewizna nie przejdzie- przyjdą odbierać to sprawdzą.


No właśnie i o to chodzi :d

boguś napisał/a:
(A to będzie jeden budynek czy 2?)

Zgłosić chciałam 4szt (tak na zaś) ale dokumenty na razie wypełniłam na 2szt

karoloch napisał/a:
Zwyczajnie idź do tej pani jeszcze raz to urzędnik chce się czuć ważny


Nie da się z nią w ogóle rozmawiać ja gadam jak opętana a ona tylko potwierdza albo zaprzecza żadnej dodatkowej informacji od niej nie można uzyskać.
Wczoraj jak byłam sprawdzić dokumenty czy nic nie brakuję to tak samo "burczała "do swojej koleżanki jak i do mnie
_________________
australorps, kochin mini ,silki, towarówki rossaII, messa, kaczuchy staropolskie, piżmowe, pekinki
 
 
BIANKA1 
MODERATORWojewództwo: dolnośląskie
Pomogła: 43 razy
Dołączyła: 22 Lis 2009
Posty: 7037
Wysłany: 2013-01-26, 06:43   

Ja już dawno przestałam z urzędnikami rozmawiać . Wszystkie pytania zadaję na piśmie . Napisz do Gminy ze chcesz postawić coś tam i zaczekaj co odpiszą . Ja mam status rolnika i wzięłam z Gminy mapkę , narysowałam gdzie chcę to postawić i po problemie . Prawo mamy postawione na głowie . Jako rolnik dostałam pozwolenie na budowę gospodarstwa rolnego we Wrocławiu ;) Działka była rolna i nie miała planu .
_________________
Mój temat w Spisie Hodowców . Zapraszam .
http://www.forum.woliera....der=asc&start=0
 
 
poli73 Województwo: zachodniopomorskie
Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 03 Cze 2012
Posty: 81
Wysłany: 2013-01-26, 08:56   

BIANKA1 napisał/a:
Ja mam status rolnika

Czy masz wykształcenie rolnicze??
Jak udało ci się to załatwić??
BIANKA1 napisał/a:
Jako rolnik dostałam pozwolenie na budowę gospodarstwa rolnego

Zdradź więcej szczegółów :P
Czy to było tylko na zgłoszenie??
Jaka była procedura??
Bo mi na "dzień dobry" powiedziano NIE (projekty zezwolenia itd)
_________________
australorps, kochin mini ,silki, towarówki rossaII, messa, kaczuchy staropolskie, piżmowe, pekinki
 
 
BIANKA1 
MODERATORWojewództwo: dolnośląskie
Pomogła: 43 razy
Dołączyła: 22 Lis 2009
Posty: 7037
Wysłany: 2013-01-26, 09:12   

poli73 napisał/a:
BIANKA1 napisał/a:
Ja mam status rolnika

Czy masz wykształcenie rolnicze??
Jak udało ci się to załatwić??


Nie załatwiałam . Mąż 30 lat temu dostał w spadku gospodarstwo , lecz nie mógł go przejąć bez papierów . Więc zrobił kurs ogrodniczy . Nie wiem czy teraz jest taka możliwość , ale wtedy dostał dyplom rolnik - ogrodnik .
poli73 napisał/a:
BIANKA1 napisał/a:
Jako rolnik dostałam pozwolenie na budowę gospodarstwa rolnego

Zdradź więcej szczegółów :P
Czy to było tylko na zgłoszenie??
Jaka była procedura??
Bo mi na "dzień dobry" powiedziano NIE (projekty zezwolenia itd)

Na budowę domu potrzebne jest pozwolenie na budowę . Jako rolnik na zgłoszenie możesz postawić jedynie domek gospodarczy o pow . 35 m , służący produkcji rolniczej . Mnie architekt robił projekt budynku gospodarczego o pow. zabudowy 170 m i to architekt załatwiał pozwolenie na jego budowę .
Natomiast tu na wsi robiłam zgłoszenie takiego właśnie domku 35m . To już było bez pozwolenia na budowę .
_________________
Mój temat w Spisie Hodowców . Zapraszam .
http://www.forum.woliera....der=asc&start=0
 
 
poli73 Województwo: zachodniopomorskie
Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 03 Cze 2012
Posty: 81
Wysłany: 2013-01-26, 09:23   

Dziękuję :!: :!:
Teraz muszę tylko poszukać jakiegoś kursu i dowiedzieć się czy to w czymś na chwile obecną pomoże. Myślałam że musi być to wykształcenie średnie lub wyższe rolnicze.
_________________
australorps, kochin mini ,silki, towarówki rossaII, messa, kaczuchy staropolskie, piżmowe, pekinki
 
 
zosiasamosia 


Województwo: mazowieckie
Dołączyła: 19 Sie 2012
Posty: 267
Wysłany: 2013-11-05, 19:53   

Witam, prześledziłam cały wątek, ale nie znalazłam informacji o konkretnych przepisach dotyczących przeznaczenia budynku do 25 m2 ( na zgłoszenie) na cele hodowli przydomowej (np. 10 szt drobiu). Czy są jakieś przepisy co do odległości takiego mini budyneczku ( 3,2m2) drewnianego od budynku mieszkalnego? Właśnie dziś załatwiałam w starostwie zgłoszenie budynku na terenie wiejskim ale nie w zabudowie siedliskowej ( nie jestem rolnikiem). Muszę narysować elewacje w odniesieniu do stron świata, Rzut przyziemia i przekrój. Usytuowanie na mapie, opis budynku, zastosowane materiały i rodzaj prac budowlanych. A Pani zasugerowała, żeby nie pisać nic o kurach! A karę w razie czego będę płacić ja... Dlatego proszę o jakieś wskazówki co do przepisów dot. takich mini kurników.
 
 
boguś 
M3GWojewództwo: małopolskie
Pomógł: 9 razy
Dołączył: 03 Cze 2010
Posty: 383
Wysłany: 2013-11-05, 20:42   

Cytat:
Witam, prześledziłam cały wątek, ale nie znalazłam informacji o konkretnych przepisach dotyczących przeznaczenia budynku do 25 m2 ( na zgłoszenie) na cele hodowli przydomowej (np. 10 szt drobiu)

Budowa każdego budynku inwentarskiego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dlatego Pani w starostwie mówiła
Cytat:
żeby nie pisać nic o kurach

Więc idą Ci niejako "na rękę".

Cytat:
Czy są jakieś przepisy co do odległości takiego mini budyneczku ( 3,2m2) drewnianego od budynku mieszkalnego

Tak, przepisy są tutaj takie same jak przy budowie innych obiektów budowlanych.

Cytat:
A karę w razie czego będę płacić ja

Nie przesadzaj, nikt Cię nie będzie kontrolował dopóki nie znajdzie się jakiś "dobrotliwy sąsiad". Po prostu Urzędy Nadzoru Budowlanego nie mają na to czasu. Nie wiem czy Cię to jakoś pocieszy ale ciężko znaleźć po wsiach osoby które mają wszystko wybudowane zgodnie z prawem.
 
 
zosiasamosia 


Województwo: mazowieckie
Dołączyła: 19 Sie 2012
Posty: 267
Wysłany: 2013-11-05, 21:20   

Dzięki , Boguś- jesteś jak zwykle na posterunku :d Właśnie - sąsiad... Tego się boję i chcę mieć wszystko ok. Myślisz, że jak napiszę o 10 kurach w domku dla kur ( bo lepiej nie używać słowa kurnik) to mi nie dadzą pozwolenia? Telefonicznie w starostwie powiedzieli, że nie ma problemu z posiadaniem kur, a Pani przy przyjmowaniu zgłoszenia była innego zdania... Gdzie znaleźć przepisy?
 
 
boguś 
M3GWojewództwo: małopolskie
Pomógł: 9 razy
Dołączył: 03 Cze 2010
Posty: 383
Wysłany: 2013-11-05, 21:55   

Cytat:
Telefonicznie w starostwie powiedzieli, że nie ma problemu z posiadaniem kur, a Pani przy przyjmowaniu zgłoszenia była innego zdania

Prawo jest jednakowe dla wszystkich, jednak interpretacja przez różnych urzędników bywa odmienna. Stąd rozbieżności.
Cytat:
Gdzie znaleźć przepisy?

Jeżeli chodzi o odległości budynku od innych zabudowań i działek to reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, patrz: Dział II, rozdział 1
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,97 sekundy. Zapytań do SQL: 13